CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI, ANKARA TEMASLARINI DEĞERLENDİRDİ

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI, ANKARA TEMASLARINI DEĞERLENDİRDİ Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisleri arasında; Meclisler arası dostluk ve iş birliği yönünde adımlar atılması, bilgi ve deneyim paylaşımı yanında özellikle hizmet içi eğitim ve bazı komitelerin karşılıklı bilgi paylaşımını sağlamak konusunda görüş birliğine varıldığını bildirdi.