YENİLENEBİLİR ENERJİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI’NIN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILDI… ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME PAZARTESİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI’NIN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILDI… ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME PAZARTESİ Cumhuriyet Meclisi’nde, “Sayıştay Komitesi’nin 2011-12-13 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarıları” görüşüldü.