DİĞER KOMİTELER
LÜTFEN SEÇİNİZ
Komite AdıKomite Detayı
Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite
İçtüzük (Değişiklik) Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komite
Çevre Komitesi
Kültür Varliklarini Koruma Komitesi
Cumhuriyet Meclisi Dışilişkiler ve Yurtdışı Etkinlikler (Temas) Kurulu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu
Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komite.