GENEL KURULDAN ONAYLANAN YASALAR
Kabul TarihiYasalarYasa Detayı
2021Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasası