GENEL KURULDAN ONAYLANAN YASALAR
 
KABUL TARİHİYASALARYasa detayını görüntülemek için tıklayınız...
2018Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasası
2018Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası
2018Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa
2018Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası
2018Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı
2018Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası