GENEL KURULDAN ONAYLANAN YASALAR
 
KABUL TARİHİYASALARYasa detayını görüntülemek için tıklayınız...
2018Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası
2018Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası
2018Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren,...Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) Yasası
2018İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasası
2018Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasası