YASA GÜCÜNDE KARARNAMELER
TarihYasa Gücünde KararnamelerYasa Detayı
17/01/2020Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun 2018 Elektrik (Değişiklik No:5) Nizamnamesi uyarınca Devlete yüksek tarifeden faturalamış olduğu elektrik bedellerinin mahsuplaşma yöntemiyle ödenmesine ilişkin Yasa Gücünde Kararname
30/12/2019Devletin Maliye Bakanlığı Vasıtasıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Ödemekte Olduğu Tüketim ve Teşvik Borçları İle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Maliye Bakanlığına Ödemekte Olduğu Vergi ve Paye Borçlarına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
30/12/2019Tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname
13/12/2018Kamu İhale Yasasının 17'nci Maddesi Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
26/10/2018Kamu İhale Yasasının 17'nci Maddesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
19/09/2018Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
14/09/2018Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin Dört Bin Amerikan Doları ve Altındaki Sözleşmelerden Doğan Alacaklarında Döviz Kurunun Sabitlenmesi ve Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
14/09/2018Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
14/09/2018Eğitim ve Sağlık Alanlarında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Toprak Ürünleri Kurumunun Yapacağı Spot Alımlarında Kamu İhale Yasası Kurallarının, Üç aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
07/09/2018Kıbrıs Vakıflar İdaresi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan 2000 Sterlin ve Altındaki Kira Sözleşmelerinde, 1 Eylül 2018-30 Kasım 2018 Dönemi Aylık Kira Ödemelerinin Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname.
01/09/2018Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
01/09/2018Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Komitesi)
01/09/2018Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Komitesi)
01/09/2018Kamu Görevlileri Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
01/09/2018Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
31/08/2018Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Yasası Uyarınca Tahsil Edilen Liman Ücretlerinde Uygulanacak Dolar Kurunun Sabitlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Kom.)
31/08/2018Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Yasası Uyarınca Tahsil Edilen Liman Ücretlerinde Uygulanacak Dolar Kurunun Sabitlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Kom.)
31/08/2018Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
31/08/2018Kamu Görevlileri Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
31/08/2018Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
29/08/2018Döviz ve Türk Lirası Cinsinden Yapılan Sözleşmelerde Kira Geliri Tutarlarının ve Stopajının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Kamu Görevlileri Yasası hakkında Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
03/08/2018Kamu Çalışanları'nın Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
03/08/2018Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Görevler, Siyasal Kamu Görevlilerinin Ödenekleri ve Emeklilik Haklarına İlişkin Yasanın 7'nci Maddesinin Uygulanmasının Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
13/08/2013Belediyelerin Sokak Işıklandırmalarına Ait Elektrik Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname
13/08/2013Sokak Lambalarına Enerji Temini, Tahsilatı ve İdaresi Hakkında Yasa Gücünde Kararname