YASA TASARI VE ÖNERİLERİ
Yasa ve Tasarılar için herhangi bir öneriniz varsa ÖNERİ GÖNDER bağlantısına tıklayınız.
TarihYasa Tasarıları ve Yasa ÖnerileriYasa Detayı 
30/01/2020Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/01/2020Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/01/2020Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/01/2020Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/01/2020Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/01/2020Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
28/02/2020ÖZELLEŞTİRME (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Öneri Gönder
27/02/2020Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Gerekçe) Öneri Gönder
27/02/2020Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Tasarı) Öneri Gönder
27/02/2020Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (A Cetveli) Öneri Gönder
27/02/2020Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (B Cetveli) Öneri Gönder
27/02/2020Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (C Cetveli) Öneri Gönder
27/02/2020Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (D Cetveli) Öneri Gönder
27/02/2020Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (E Cetveli) Öneri Gönder
26/02/2020Çıraklık ve Meslek Eğitimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
24/01/2020Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Kom) Öneri Gönder
24/01/2020Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı (İdari kom) Öneri Gönder
24/01/2020İstatistik Kurumu (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
17/02/2020Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
17/01/2020Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk ve Siyasal İşler Komitesi) Öneri Gönder
13/02/2020Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
13/02/2020Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
13/02/2020Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi Öneri Gönder
13/02/2020Hal Yasa Tasarısı (AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite) Öneri Gönder
10/03/2020Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
09/03/2020Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
07/02/2020İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
04/03/2020Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
04/03/2020Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/12/2019Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/09/2019Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
29/11/2019Devletin Maliye Bakanlığı Vasıtasıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Ödemekte Olduğu Tüketim ve Teşvik Borçları ile Elektrik Kurumunun Maliye Bakanlığına Ödemekte Olduğu Vergi ve Paye Borçlarına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
29/11/2019Tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile İlgili Mali Düzenleme (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
29/01/2019Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
27/12/2019Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
27/12/2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
22/11/2019Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Kom.) Öneri Gönder
22/10/2019Kıbrıs bTürk Liman İşçileri Şirketi (Değ) Yasa Tasarısı Öneri Gönder
21/03/2019Mal ve Hizmetler Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
21/03/2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
21/03/2019Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
20/11/2019Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
19/12/2019Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
19/11/2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği Yasa Tasarısı Öneri Gönder
18/09/2019Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
18/09/2019Matrah Artırımı ve Mali Düzenlemeye İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
18/02/2019Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
17/10/2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
17/10/2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolü (Cetvel) (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
17/10/2019Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
16/09/2019Sanayi Sicil Yasa Tasarısı (İdari Kom) Öneri Gönder
16/09/2019Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Kom) Öneri Gönder
15/10/2019Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
11/11/2019Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
11/11/2019Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)(Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
11/08/2019Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
10/02/2019Yayın Yüksek Kururlu Kuruluş, Denetleme ve Düzenleme Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
08/04/2019Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (idari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
07/01/2020Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
27/12/2018Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
25/09/2018Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
24/07/2018Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
21/05/2018Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
16/08/2018Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
10/08/2018Hasta Hakları Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
10/03/20191962 Zorla Mal İktisabı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Göreve ve Çalışma Esasları) (Değ) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
09/05/2018Lisanlı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
09/04/2018Hayvan Islahı Yasa Tasarısı (AB Komitesi) Öneri Gönder
06/06/2018Şirketler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
06/06/2018Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
06/06/2018Bilişim Suçları Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
02/08/2018Hazine ve Muhasebe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
15/03/2017KKTC ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk K) Öneri Gönder