Yasa ve Tasarılar için herhangi bir öneriniz varsa ÖNERİ GÖNDER bağlantısına tıklayınız.
TarihYasa Tasarıları ve Yasa ÖnerileriYasa Detayı 
30/06/2017Kimlik Kartı Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
30/06/2017Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Maliye Kom) Öneri Gönder
30/06/2017Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Cetveller) (Maliye Kom) Öneri Gönder
30/01/2017Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Öneri Gönder
26/05/2017Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
25/05/2017Doğum ve Ölümlerin Kaydı Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
24/11/2017Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
24/10/2017Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari K.) Öneri Gönder
24/04/2017Havaalanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
23/11/2017Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
23/11/2017Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk,Siyasi İşler ve Dışişkiler Komitesi) Öneri Gönder
23/11/2017Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
23/05/2017Motorlu Araşlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) ( Değişiklik) Yasa Tasarısı (idari komite) Öneri Gönder
22/05/2017Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) (Değişiklik) Yasa Tasarısı Öneri Gönder
22/05/2017Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı Öneri Gönder
22/02/2017Eski Eserler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
21/06/2017İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
20/11/2017Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
20/11/2017Kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komiteri) Öneri Gönder
20/09/2017Hasta Hakları Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
20/06/2017Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu'nun Alacaklarının İndirimli Tahsili Usulü Yasa Tasarısı Öneri Gönder
15/03/2017Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
15/03/2017Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
15/03/2017KKTC ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk K) Öneri Gönder
13/07/2017Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) (Değ) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
13/06/2017Soyadı Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
13/06/2017Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Kom) Öneri Gönder
12/07/2017Karavan Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
11/09/2017Engellileri Koruma,Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Y.T (İdari Kom) Öneri Gönder
11/09/2017İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Y.T (İdari Komite) Öneri Gönder
11/09/2017Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Y.T (İdari Komite) Öneri Gönder
11/05/2017Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Bakanlığı) Öneri Gönder
10/02/2017Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Y.T (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
08/08/2017Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
08/08/2017Merkezi İhale Komisyonu ve Başkanlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
07/07/2017Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
06/10/2017Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
06/07/2017Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (hukuk komitesi) Öneri Gönder
06/03/2017Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Federasyonu Yasa Tsarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
06/03/2017Yol Kullanımının ve Emisyonun Vergilendirilmesi Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
06/03/2017Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Federasyonu Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
06/03/2017Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
04/06/2017Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2017 Mali yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Maliye Kom) Öneri Gönder
03/11/2017Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
03/11/2017Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
03/11/2017Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
03/11/2017Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar ( Değişiklik ) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
21/10/2016Vergi Usul (Değişiklik) Yasa Tasarısı (maliye kom.) 223-5-2016 Öneri Gönder
09/03/2016Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
07/12/2016Bitki Sağlığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
07/12/2016Mal ve Hizmetler Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
07/09/2016Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
01/06/2016Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Yönetim Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
01/06/2016Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Yönetim Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasa Tasarısı (kadrolar) ) Öneri Gönder
01/06/2016Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Yönetim Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasa Tasarısı (cetvel) Öneri Gönder
27/02/2015Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
27/02/2015Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
24/02/2015Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Disiplin Yasa Tasarısı (Hukuk,Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
23/11/2015Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
23/11/2015Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
23/01/2015Kıbrıs Türk İzci Örgütü Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
19/02/2015Devlet Kurumsal, Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
18/06/2015Alkollü İçkiler Satış (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk,Siyasi Isler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
10/06/2017  Öneri Gönder
09/12/2015Hayvan Islahı Yasa Tasarısı (Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite) Öneri Gönder
07/12/2016Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
07/04/2017Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
04/06/2017Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı (AB Komitesi) Öneri Gönder
03/09/2015Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasa Tasarısı (Hukuk,Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
02/06/2015Koruma Hizmetleri Yasa Tasarısı (Hukuk,Siyasi Isler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
02/06/2015Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
02/03/2015Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
22/01/2014Tarımsal İlaçların Denetimi hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
20/10/2014KKTC'de Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
17/03/2014Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı Öneri Gönder
17/01/2014Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı (İdari ve Sosyal İşler Komitesi) Öneri Gönder
16/10/2016Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi) Öneri Gönder
16/10/2016Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari ve Sosyal İşler Komitesi) Öneri Gönder
16/04/2014Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri K) Öneri Gönder
16/01/2014Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı Öneri Gönder
14/10/2014Tarımsal İlaçların Denetimi Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı Öneri Gönder
14/03/2014Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sosyal İşler Komitesi) Öneri Gönder
14/03/2014 Kamu İç Mali Kontrol Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
11/04/2014Meslek Eğitimi Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
11/04/2014Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2014Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı(İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
09/04/2014İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma (Değ) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri K) Öneri Gönder
07/05/2014Organik Tarım Yasa Tasarısı (AB Komitesi) Öneri Gönder
07/02/2014Tarım Ürünleri (İhracat) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi) Öneri Gönder
07/02/2014Tarım Ürünlerine Hile Katma (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi) Öneri Gönder
07/02/2014Liman Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
07/02/2014Telekomünikasyon Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası(İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
07/02/2014Gıda Maddeleri ve İlaçların Satışına İlişkin Daha İyi Kurallar Öngören (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi) Öneri Gönder
07/02/2014Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
02/12/2014Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri K) Öneri Gönder
26/12/2013Şirketler Yasası Uyarınca Mahkemece Tasfiyesine Karar Verilen Şirketlere İlişkin Ek Kurallar Yasa Tasarısı (Ekonomi,Maliye , Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder