Yasa ve Tasarılar için herhangi bir öneriniz varsa ÖNERİ GÖNDER bağlantısına tıklayınız.
TarihYasa Tasarıları ve Yasa ÖnerileriYasa Detayı 
25/05/2018Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
21/05/2018Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
18/05/2018KKTC Ekonemi ve Enerji Bakanlığı ile TC Türk Standları Ensütüsü Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk K.) Öneri Gönder
15/05/2018Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değ) Yasa Tasarısı (Hukuk K) Öneri Gönder
10/05/2018Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
10/04/2018Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısına Ek Protokol Öneri Gönder
09/05/2018Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Göreve ve Çalışma Esasları) (Değ) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
09/05/2018Lisanlı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
09/04/2018Hayvan Islahı Yasa Tasarısı (AB Komitesi) Öneri Gönder
09/04/2018Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (KKTC) İle Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk Kom.) Öneri Gönder
06/06/2018Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
06/06/2018Bilişim Suçları Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
06/06/2018Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı Öneri Gönder
06/06/2018Şirketler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
06/06/2018Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
06/06/2018Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
04/04/2018Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı (AB Komitesi) Öneri Gönder
15/03/2017KKTC ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk K) Öneri Gönder
05/02/2018  Öneri Gönder