YASALAR
LÜTFEN TARİH SEÇİNİZ : Yasalarda Detaylı Arama :
   
       
YASALAR
SAYI
Yasa detayını görüntülemek için tıklayınız...
Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası01 kamu sag.docx
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası02 yatakli.docx
Belediyeler (Değişiklik) Yasası03 1-1-2018.docx
Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası04 kamucal.pdf
Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası05 YGK21-5-2017.docx
2018 Mali Yılı Bütçe Yasası06 BUTCE 18.doc
Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasası07 kam.sağ.No2 (2).docx
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasası 08 Sınıraşan Yasa YÖNO 2-1-2018.docx
Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa 09 seyrüsefer yürürlükten kaldırma 1.docx
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası10 cm bthk.pdf
Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası 11 iade seçim 5-1-2018.docx
Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası12 11-1-2018 son hali.docx
Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası13 25.05.2018.docx