YASALAR
LÜTFEN TARİH SEÇİNİZ : Yasalarda Detaylı Arama :
   
       
YASALAR
SAYI
Yasa detayını görüntülemek için tıklayınız...
Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası01 kamu sag.docx
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası02 Yatakli1.docx
Belediyeler (Değişiklik) Yasası03 1-1-2018.docx
Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası04 kamucal.pdf
Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası05 YGK21-5-2017.docx
2018 Mali Yılı Bütçe Yasası06 BUTCE 18.doc
Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasası07 kam.sağ.No2 (2).docx
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasası 08 Sınıraşan Yasa YÖNO 2-1-2018.docx
Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa 09 seyrüsefer yürürlükten kaldırma 1.docx
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası10 cm bthk.pdf
Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası 11 iade seçim 5-1-2018.docx
Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası12 11-1-2018.docx
Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası13 25.05.2018.docx
Taşınmaz Mal Kira Stopajı Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası14 Y.G.14-3-2015.doc
Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası15 tak18.pdf
Kıbrıs Türk Sanayi Odası(Değişiklik) Yasası16 7-1-2018.docx
Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa17 ercan yürürlükten kaldırma.docx
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası18 brtk 2018.pdf
Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası19 kamu gor.docx
Organik Tarım Yasası20 Y.T.4-1-2018.docx
Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası21 YYK18.pdf
Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası22 konut yasa.docx
Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasası23 YTNo 8-1-2018.doc
İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasası24 iskan.docx
Anayasanın 159'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren, KKTC Hukukuna Göre Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye veya KKTC Devletine Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) Yasası25 ana159.docx
Ceza (Değişiklik) Yasası26 YÖNo.16-1-2018 yasa.doc
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasası27 yatakli.docx
Dernekler (Değişiklik) Yasası28 ytno.36-1-2018  yasa.docx
Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasası29 YTNo 37-1-2018.doc