Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığı’nda saat: 10.00 da toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam ediyor. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Bu Yasa ile, ülkemizde AR-GE ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standartının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile AR-GE’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Komite toplantısına, Yasa Tasarısıyla ilgili yetkili ve görevliler katıldı. Komite toplantısına, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığı’nda, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Dr. Hamit Bakırcı ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.