İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün saat 13:30’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Yataklı Tedevi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi çerçevesindeki çalışmalarına devam etti. İlgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecektir.    

Yataklı Tedevi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: 

Sağlık alanında hizmet veren kişilerin, günümüz koşulları ile birlikte gelişen sağlık sektöründe daha iyi hizmet verebilmelerini, mevcut kadroların ve pozisyonların gelişen sağlık sektörüne uyum sağlayabilmesi açısından düzenlenmesini, tüm bu belirtilenler ile ilgili hukuki ve idari düzenlemenin yapılarak vatandaşa daha iyi bir sağlık hizmeti sunulabilmesi amacı ile bakanlığımızca Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No.2) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, TIP-İŞ, Kıbrıs Türk  Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk  Hemşireler ve Ebeler  Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası(KAMU-İŞ)’ndan yetkililerin yanısıra, Diyetisyen Sayın Müjgan Çelebioğlu da katılıp, görüş ve önerilerini sundu.   

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki Komite toplantısına, 

UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, 

Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.