AB UYUM KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hamza Ersan Saner Başkanlığında saat 10.00’da toplandı.


Komite, gündeminde bulunan, “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nı görüştü ve komite, Yasa Tasarıs’nın madde madde oylanmasına devam etti.


Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:


“Ülkemizde gıda güvenliği alanındaki mevcut eksikliklerin giderilmesi, ülkemizde üretilen ürünlere olan güvenin temin edilmesi ve gıdaların ticareti de dahil olmak üzere Avrupa Birliği kurallarına uyumlu mevzuatın yürürlüğe girmesi ve etkin denetimlerin hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde düzenlenen Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı ile gıda güvenliği alanında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek resmi kontroller tanımlanmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının Genel Gıda ve Yem Yasasının 18’inci maddesinde tanımlanmış olan sorumlulukları çerçevesinde denetiminden sorumlu oldukları ve tüm gıda maddeleri için geçerli olan gıda güvenliği ve standartları ile ilgili kriterler düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Genel Gıda ve Yem Yasasının 18’inci maddesinde tanımlanmış olan Sağlık Bakanlığının sorumlulukları dahilindeki gıda işletmecileri için gıda güvenliği ve hijyen gereklilikleri ile ilgili sorumlulukları ve bu yasa çerçevesinde geçerli olan idari yaptırımlar ve cezalar düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan ve gıda güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alındıktan sonra son şekli verilen Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Gıda Maddelerinin Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı, Avupa Birliği'nin 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 ve 882/2004 sayılı Avrupa Palamentosu ve Konsey


Tüzükleri başta olmak üzere, Avrupa Birliği gıda güvenliği mevzuatının yerel koşullara uyumlaştırılması ile hazırlanmıştır.”


Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Başsavcılık, Devlet Labaratuvarı Dairesi, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Restorancılar Birliği’nden yetkililer katıldı ve konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.


UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner Başkanlığı'nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, HP Milletvekili Jale R. Roger, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.