EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı'nda bugün saat 10:30’da toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan, “Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onayladı.

“Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:

Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler Yasası’nda yer alan liman sağlık ve fener harcı tutarları ile bu tutarlardan Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Limited fonuna aktarılacak olan oranın yeniden düzenlenmesi amacıyla, Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı 4 maddeden oluşmaktadır.

Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.