HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 11:00’de toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sundu.

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi: “Bu Yasa değişikliği, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve Yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı önleme ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılması amacıyla düzenlenmiştir.”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı görüştü ve Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

“Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi: Seçimle veya atanma yoluyla göreve gelip kamu hizmeti görenlerin mal bildiriminde bulunmaları Anayasa’nın 73’üncü maddesi gereğidir. Hazırlanan bu Yasa Tasarısı ile Anayasanın gereği yerine getirilerek, kamu hizmeti görenler hakkında haksız mal edinilmesi durumunda cezai müeyyide uygulanması sağlanarak yolsuzluk ve haksız rant ile mücadele amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan Yasa Tasarısı sistematik bir şekilde mal bildiriminde bulunulmasını zorunlu kılarken, mal bildiriminde bulunmakla yükümlü kişilerin mal bildiriminde bulunup, bulunulmadığının takibini, mal bildiriminin şekil ile içerik açısından kurallara ve içeriğinde yer alan beyanların gerçeğe uygunluğunun denetim koşullarını da düzenleyerek haksız mal edinmenin önlenmesi hedefi gütmektedir. Siyasi ve kamu yaşamı içinde yolsuzluk ve rant kültürünün önüne geçebilmek için adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanarak mevkiinin kötüye kullanılmasını engellemek ve yapılacak denetimler ile gerektiğinde yaptırım uygulamak maksadıyla “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.