DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığı’nda, bugün saat 10:00’da toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Dilekçe ve Ombudsman Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">, gündeminde bulunan bir (1) adet dilekçeyi ve üç (3) </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-font-weight: bold">Yüksek Yönetim Denetçi (Ombudsman) raporunu karara bağladı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-font-weight:bold">Komite toplantısına davetli olarak, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı ve Kıbrıs Sigorta Şti.Ltd Genel Müdürü Okyay Nazım katıldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay &nbsp;Başkanlığı’nda toplanan <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, </span>UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.<o:p></o:p></span></div></div>