MECLİS’TE YAPILAN TESTLERİN SONUCU NEGATİF ÇIKTI

<div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt;">Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının almış olduğu karar ile genel kurul ve komite çalışmalarını sürdürürken Meclis çalışmalarını dönüşümlü olarak yürüten meclis personelimize, mecliste görev yapan polis memurlarımıza, temizlik ve kantin görevlerini yürüten çalışanlarımıza ayrıca bu çalışmaların doğal olarak bir parçası olan milletvekillerimize hızlı testler uygulanmıştır.</span><br></div> <div><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Yapılan hızlı testlerde meclis çalışanlarından 3 arkadaşımızın test sonucu pozitif çıktığı için kendilerine ayrıca PCR testi uygulanmış ve testlerin sonucu negatif çıkmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Sonuç olarak&nbsp; Mecliste Milletvekili ve çalışanlara yönelik yapılan tüm testlerin sonucu negatif çıkmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Kamuoyuna saygı ile duyurulur<o:p></o:p></span></div>