BORÇ İLİŞKİLERİ ADHOC KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Cumhuriyet Meclisi, </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi<b> </b>bugün,<b> </b>UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat 10.30’da &nbsp;toplandı.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite, </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeler de içeren Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni madde madde görüşmeye devam etti.&nbsp;<o:p></o:p></span></div><div><b><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Ülke ekonomisinin gerekli kıldığı para ve kredi politikaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde borç ilişkilerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin hususları belirlemek, yetkili kurumların yetkileri, şeffaflıkla ilgili yükümlülükleri, sözleşmeye ilişkin hak ve kuralları düzenlemek ve uygulamayı yeknesak hale getirmek, bankalar ve kredi sağlayıcıları tarafından düzenlenen borç senedi, sözleşme ve akdolunmuş kredi içeren tüm borç alacak ilişkilerini düzenlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ‘Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(13, 13, 13);">Komite toplantısına davetli olarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay &nbsp;katıldı.</span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu katıldı.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></div></div>