HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi,UBP Milletvekili Komite BaşkanıOğuzhan HasipoğluBaşkanlığında, bugün saat 10:00’datoplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">, gündeminde bulunan, </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı görüştü.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün gerçekleştirdiği toplantıda</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite toplantısına</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">davetli olarak,Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Havva Kozok,Yüksek Mahkeme Başkanlığı’ndan Kıdemli Yargıç Bertan Özerdağ, Başsavcılık’tan Savcı İlhan Damdelen, Polis Genel Müdürlüğü’den Deniz Tatar, Osman Kayabaşı, Ugur Yasakcı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan<a name="_GoBack"></a> (BTHK)Başkan Kadri Bürüncük, Hukukçu Sevilay Tacel, Mehmet Cezar, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Avukat Doğa Zeki,Avukat Bedriye Tuzlalıoğlu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Sami Özuslu, Ali Cansu,Avukat Öncel Polili ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden Kemal Ataman ile Halil Okur katılarakkonu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite, Yasa Tasarısı </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ile ilgili çalışmaların</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">ı bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></div></div>