HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">, gündeminde bulunan, </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşüp oylamaya&nbsp; başladı. Komite, Yasa Tasarısı </span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ile ilgili çalışmaların</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">ı bir sonraki toplantısında &nbsp;tamamlayıp Meclis Genel Kuruluna havale etmeyi hedeflemektedir.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">&nbsp;</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Mevcut yasa tasarısında bulunmayan; künyesi olmayan haber sitelerinin erişiminin engellenmesi, izinsiz faaliyette bulunan sanal bet sitelerinin erişiminin engellenmesi, kişisel banka hesap bilgilerinin yayınlanması gibi konular da komite gündeminde tartışılmaktadır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite toplantısına</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> davetli &nbsp;olarak, Başsavcılıktan Savcı İlhan Damdalen, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan (BTHK) Başkan Kadri Bürüncük, Hukukçu Sevilay Tacel ve Mehmet Cezar katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.&nbsp;</span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></div></div>