HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 9:30’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34);">, gündeminde bulunan, </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi”<span style="color: rgb(34, 34, 34);">, </span>“Hak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri: UBP ve HP Grubuna Bağlı Milletvekilleri ve CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy)”</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">, “</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">nı görüştü.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu tarafından önerisi yapılan; </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi”ni görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.<o:p></o:p></span></div><div><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi ve Önerinin Özeti:<o:p></o:p></span></u></div><div><span lang="EN-US">“Tüm<span style="letter-spacing: -0.8pt;"> </span>Dünyada<span style="letter-spacing: -0.9pt;"> </span>ve<span style="letter-spacing: -1.2pt;"> </span>Ülkemizde<span style="letter-spacing: -0.65pt;"> </span>yaşanan<span style="letter-spacing: -0.85pt;"> </span>Covid<span style="letter-spacing: -0.7pt;"> </span>19<span style="letter-spacing: -1.15pt;"> </span>Pandemi<span style="letter-spacing: -1.05pt;"> </span>salgınının<span style="letter-spacing: -0.45pt;"> </span>yarattığı koşullar nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul ve Komite çalışmalarına Danışma<span style="letter-spacing: -1.3pt;"> </span>Kurulunun<span style="letter-spacing: -0.7pt;"> </span>Kararlarıyla<span style="letter-spacing: -0.85pt;"> </span>ara<span style="letter-spacing: -1.35pt;"> </span>verilmiş<span style="letter-spacing: -0.95pt;"> </span>olduğu<span style="letter-spacing: -1.3pt;"> </span>cihetle,<span style="letter-spacing: -1.3pt;"> </span>Hukuk,<span style="letter-spacing: -1.2pt;"> </span>Siyasi<span style="letter-spacing: -1.5pt;"> </span>İşler<span style="letter-spacing: -1.35pt;"> </span>ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi çalışmaları<span style="letter-spacing: -0.4pt;"> </span>tamamlanamamıştır.<span style="letter-spacing: -0.85pt;"> </span>Bu<span style="letter-spacing: -0.65pt;"> </span>süreçte<span style="letter-spacing: -0.85pt;"> </span>Cumhurbaşkanlığı<span style="letter-spacing: -1.1pt;"> </span>Seçiminin<span style="letter-spacing: -0.1pt;"> </span>11<span style="letter-spacing: -0.95pt;"> </span>Ekim 2020 tarihine ertelenmesi de karara bağlanmıştır. Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı<span style="letter-spacing: -2.05pt;"> &nbsp;</span>seçimi<span style="letter-spacing: -1.25pt;"> </span>ile<span style="letter-spacing: -1.7pt;"> </span>aynı<span style="letter-spacing: -1.6pt;"> </span>gün<span style="letter-spacing: -1.6pt;"> </span>halkoylamasına<span style="letter-spacing: -2.05pt;"> </span>sunulması<span style="letter-spacing: -1.3pt;"> </span>hedeflenmektedir. Her iki oylamanın aynı gün yapılabilmesi için oy pusulasının uygun şekilde yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl<span style="letter-spacing: -1.15pt;"> </span>olmuştur”<o:p></o:p></span></div><div><span lang="EN-US">İşbu öneriye göre: “Halkoylamasında oy kullanacak seçmen, kapalı oy verme yerinde, bu Yasanın 4’üncü maddesi kurallarına göre düzenlenip kendisine verilen oy pusulası üzerindeki “EVET”&nbsp; ve “HAYIR” kelimelerinin altında bulunan karelerden biri içerisine, orada bulundurulan tükenmez kalemle işaret koymak ve oy pusulasının, gizliliği bozulmayacak şekilde katladıktan sonra Sandık Kurulu önündeki kapalı oy sandığına atmak suretiyle oyunu kullanır. Ancak seçmen kendisine verilen tükenmez kalemle işaret koymak yerine mührü, oy pusulası üzerindeki “EVET” ve “HAYIR” kelimelerinin altında bulunan karelerden biri içerisine veya o bölümün herhangi bir yerine basarsa da oyu geçerli sayılır” şeklinde düzenleme önerilmiştir.<o:p></o:p></span></div><div><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div><div><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite toplantısına, “Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi” ile ilgili davetli olarak katılan, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcılık’tan İlter Koyuncuoğlu ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı&nbsp; konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite, daha sonra “H</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">(Geçici Kurallar) Yasa Önerisi”ni görüştü ve oybirliği ile onayladı.<u><o:p></o:p></u></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“<u>H</u></span><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması </span></u><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">(Geçici Kurallar) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">:<u><o:p></o:p></u></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Covid 19 pandemisinin ülkemizde görülmesi ile birlikte, oldukça ivedi bir şekilde tüm sektörler ve kamusal faaliyetler dahil olmak üzere büyük bir kapanma yaşanmıştır. Bu kapanma süreci içerisinde, özellikle hakdüşümü veya zamanaşımı sorunu olabilecek dava veya müracaatlarla ilgili Yüksek Mahkeme’nin bir hal çaresi olarak e-mail yoluyla başvuru kabul etmiş olmasına rağmen; bu dönemin hemen öncesinde veya içerisinde doğmuş ve yasal mevzuatın öngördüğü sürelere tabi olan haklarla ilgili hak sahiplerinin avukata veya mahkemeye erişim imkanı olmadığından hak kayıpları yaşanması oldukça muhtemeldir. Dolayısı ile, neredeyse tüm yaşamın durmuş olduğu bu istisnai dönemle ilgili olarak, mezkur yasal sürelerin de durmuş veya çalışmamış kabul edilmesi en adil ve pratik çare olarak düşünülmektedir.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> ”</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34);">,</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> “</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin genel görüşmesini gerçekleştirdi. </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite,</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi :</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></div><div><span lang="EN-US">Ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler, son yıllarda artan kirlilik sebebiyle yok olma tehlikesi altındadır. İklim değişimi ve biyoçeşitliliğin azalması gibi küresel sorunlar da adamızı etkilemektedir. Ekosistemlerin bozulması ve çevre kirliliği, pandemi sürecinde bir kez daha görüldüğü gibi halk sağlığı ile doğrudan alakalıdır. Bu bağlamda kirliliğin önlenmesi ve doğanın korunması, toplumumuza ve gelecek kuşaklara karşı önemli bir sorumluluktur.<o:p></o:p></span></div><div><span lang="EN-US">Çevre Yasası, pek çok konuda detaylı kurallar ve cezalar içermekle birlikte bazı hususlardaki para cezaları yetersizdir. Özellikle fosil yakıt kullanan büyük tesislerin yarattığı hava ve deniz kirliliğine uygulanan cezalar, bu kirliliğin maddi ve manevi bedelinden çok daha hafif kalmaktadır. Elbette aslolan, para cezası ödenmesi ve kirliliğin devam etmesi değil, küresel ısınmaya sebep olan fosil yakıt kullanımının belli bir program çerçevesinde tamamen ortadan kaldlrılması olmalıdır. Ancak bu süreçte de bu gibi tesislerin minimum düzeyde kirlilik yaratması ve/veya kirliğinin bedelini ödemesi çok önemlidir.<o:p></o:p></span></div><div><span lang="EN-US">Çevre Yasamızda da yer alan “Kirleten Öder” prensibi ile çevreyi kirleten faaliyetlerden toplumun uğradığı zararın tazmini, çevrenin eski hale getirilmesi ve bu tür faaliyetlerin zarar verici etkilerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Özellikle atıkların ve/veya petrolün denizlere kaza ile de olsa boşaltılması ve büyük tesislerin bacalarından çıkan,duman ile halkın zehirlenmesi halen devam etmekte ve para cezaları çok hafif kalmaktadır.<o:p></o:p></span></div><div><span lang="EN-US">Çevre Yasası’nın 36’ncı maddesi “Sanayi Kirliliği Kontrolü ile İlgili Tüzük Yapma Yetkisi”ni düzenlemekte ancak baca gazı ile ilgili ayrmtılı kurallar ve bu tüzüğe uyulmaması halinde verilebilecek para cezalarının detayı Yasada belirtilmemektedir. Bu gerekçelerle bu Yasa Önerisi hazırlanarak büyük yakma tesislerinin ve atık yakma tesislerinin baca gazı ile ilgili kuralların ve cazaların detaylandırılması, denizlere atık ve/veya petrol boşaltılması konusundaki para cezalarının artırılması amaçlanmıştır.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite toplantısına </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile ilgili olarak davet edilen, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan ve Tolga Baki komiteye görüşlerini sundu.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, son olarak </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini gerçekleştirdi ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi. Komite, Yasa Tasarısı </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ile ilgili çalışmaların</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ı bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.<o:p></o:p></span></div><div><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite toplantısına,</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili olarak davet &nbsp;edilen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Havva Kozok, Başsavcılık’tan Savcı İlhan Damdalen, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan (BTHK) Başkan Kadri Bürüncük, Hukukçu Sevilay Tacel, Mehmet Cezar ve Hukukçu İmge Saner katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Ersan Saner ve UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div></div>