EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 9:30’da UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda<b> </b>toplandı.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi; gündeminde bulunan “2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi” ve “2020 Mali Yılı Bütçesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (2)’yi” birleştirerek görüşüp “2020 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’na” dönüştürdü ve oy çokluğu ile kabul ederek Genel Kurul’un gündemine sevk etti.<o:p></o:p></span></div><div><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></div><div><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div><div><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında halkın korunması ve Süt Kurumu imalatçılarından toplanacak süt bedellerinin imalatçılardan alınmayarak bu ödemelerin yıl içinde düzenli olarak ödenmesine imkan sağlanması açısından, konu alacakların ertelenerek süt bedellerinin üreticiye ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan miktarın Süt Endüstrisi Kurumu’nun bankadan borçlanarak yapılmasına olanak sağlamak amacıyla 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın 18’inci maddesinin değiştirilmesi öngörülmektedir”.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div><div><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname (2)’nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div><div><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında halkın korunması ile ilgili olarak; yaşanan ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak fon kaynaklarının bu mücadele kapsamında kullanılmasını sağlanması ve gelinen ortamda öngörülen fon giderlerinin yapılamayacak durumda olması ve ayni konu kapsamında Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadro sayısının yetersiz kalması sebebiyle 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın değiştirilmesi öngörülmektedir”.<o:p></o:p></span></div><div><o:p>&nbsp;</o:p></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi; ayrıca, gündeminde bulunan “</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">(Öneri Sahipleri UBP Gazimağusa Milletvekili Sayın Sunat Atun, UBP Girne Milletvekili Sayın Özdemir Berova, CTP Girne Milletvekili Sayın Fikri Toros ve HP Lefkoşa Milletvekili Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu)” ve “<span style="background: rgb(243, 252, 253);">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı” </span>görüştü.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite, “</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni” ele aldığı oturumunda, </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">söz konusu Yasa Önerisi’nin madde madde görüşülmesini tamamladı.<span style="background: rgb(243, 252, 253);"><o:p></o:p></span></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı” görüştüğü oturumunda ise bahse konu Yasa Tasarısı’nı ele almaya devam etti.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi,</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> <span lang="EN-US">“Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni”</span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> ve “</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı” bir sonraki toplantısında görüşmeye devam edecektir.<o:p></o:p></span></div><div><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: rgb(243, 252, 253);">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div><div><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük degişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, diizenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”.<o:p></o:p></span></div><div><u><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Hayır kurumları, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla kurulmuş ve/veya&nbsp; kurulmakta olup, yürürlükte bulunan Fasıl 219 Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası bu gibi kurumlara bağış yoluyla yapılan taşınmaz mal intikallerinde, satış yoluyla yapılan intikallerde olduğu gibi rayiç kıymet üzerinden yüzde altı (%6) kayıt harcı alınmasını öngörmektedir. Bu oran, ilgili yasanın Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetki çerçevesinde Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Tüzüğü uyarınca yüzde dört (%4) olarak uygulanmaktadır. Gerek bağış işlemlerinin satış işlemlerinden farklılığı, gerekse esas itibarıyla kar amacı gütmeyen bu kurumların oluşumu, amaçları ve kamu menfatine yararları dikkate alınarak harç oranının düzenlenmesi amacıyla </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite toplantısına davetli olarak Başsavcılık, Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi, Şirketler Mukayyitliği ve Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak komiteye görüş ve önerilerini sundular.<o:p></o:p></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; border-top: none; border-right: none; border-left: none; border-image: initial; border-bottom: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 0cm 1pt; margin-left: 0cm; margin-right: -18pt;"><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili&nbsp; Mesut Genç ,HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Özdil Nami’de katıldı.<o:p></o:p></span></div></div></div>