HUKUK,SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda, bugün saat 10:00’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan “Lefkoşa Kazasına Bağlı Alayköy’de, Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı, Koçan no:802 (Yeni), Pafta No:S30.C06.A.4, Köy İçi, Ada/Blok:161, Parsel No:10’da Kain 301m² Alanındaki Arazi İçerisinde Bulunan Emlakın İstbalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nı”onayladı. Komite, gündeminde bulunan bir diğer konu olan “Yayın Yüksek Kurulu Üyeliklerinin Değerlendirilmesi”ne istinaden ise Komite, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği için siyasi partilerce gösterilen adayların öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıkları ile ilgili değerlendirme yapıp, ilgili adayların öngörülen nitelikleri taşıdığına karar vererek, bahsi geçen konuyu Genel Kurul’a havale etmiştir. CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.