EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığı’nda saat: 9.30 da toplandı. Komite gündeminde bulunan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy çokluğu ile kabul etti. Komite, ayrıca ‘’İçtüzüğün 43’üncü Maddesinin (2)’nci Fıkrası Uyarınca Meclis Başkanlığınca Doğrudan Genel Kurulun Gündemine Alınan ve İçtüzüğün 88’inci Maddesinin (2)’nci Fıkrası Uyarınca Komiteye Geri çekilen Ercan Havaalanı yer hızmetleri sunan şirketlerin pazar paylarını düzenleyen Yasa Gücünde Kararname’’ oy çokluğu ile yürürlükten kaldırmıştır. Komite toplantısına, davetli olarak ilgili yetkili ve görevliler katılmıştır. CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili Ersin Tatar, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.