İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda, bugün saat 10:00’da toplandı. Komite, sırası ile gündeminde bulunan, “Yavuz Çıkarma Plajı Tarihi ve Doğal Alanın Korunması Yasa Önerisi’ni”, “İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı”, “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” ve “Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” görüştü. HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda toplanan Komite toplantısına, davetli olarak öneri sahipleri adına UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un yanısıra, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yetkilileri katılıp, görüş ve önerilerini sundular. HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Dr.Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.