İDARİ,KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda bugün saat 13:00’de toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti. İlgili Yasa Tasarısı’nı ilerleyen toplantılarında da ele almaya devam edecek. Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Tapu ve Kadastro Dairesi’nin gittikçe artan iş yükü, dairede teknik personelin eksikliği ve inşaat sektörünün çok hızlı ilerleyişinden dolayı dairenin bu hıza yetişememesi sebebiyle Özel sektörün ihtiyacı olan hizmetin, mesleğin gerçek sahipleri olan ve üniversitelerde bu disiplin üzerine eğitim almış ve lisans diploması ile mezun olmuş Geomatik Mühendisleri, Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri’nden oluşan Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri tarafından karşılanması için Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri Yasası’nda değişiklik yapılması gereklidir. Mevcut Yasada bu lisansı alabilecek kişiler arasında Orman Mühendisi, Mimar ve İnşaat Mühendisleri de vardır. Günümüzde, bu meslek gruplarından lisansı olan firmalar veya şirketler ya faal değillerdir ya da bünyelerinde Harita Mühendisleri ve/veya teknikerleri barındırarak çalışmalarını yürütmektedirler. Ülkemizde mesleğin gerçek sahipleri olan ve üniversitelerde bu disiplin üzerine eğitim almış ve lisans diploması ile mezun olmuş Geomatik Mühendisleri, Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisleri ve Harita Mühendisleri’nin çoğalmış olması ve teknik olarak donanımlı bu kişilerin lisans alabilme hakkına tek başlarına sahip olması hem ilgili disiplinin doğru yerde hizmet vermesi ve mesleğinde profesyonel kişilerin faaliyet göstermesi, hem de meslek hakları bakımından gereklidir. Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililerin yanısıra, Sn.Canip Sonatlı ve Sn.Çağan Akansu da katılıp, görüş ve önerilerini sundular. HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda toplanan Komiteye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.