DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe Başkanlığı'nda, bugün saat 11:00’de toplandı. Komite, gündeminde bulunan, bir adet Ombudsman Raporu’nu görüştü ve karara bağladı. Geriye kalan raporlar için ilgili Bakanlıklardan, Kurum ve Kuruluşlardan gelecek olan görüş ve öneriler doğrultusunda, ilgili gündem maddelerini ilerleyen toplantılarında görüşmeye devam edecek. Komite, ayrıca gündeminde bulunan sekiz adet dilekçeyi de görüşüp, ilgili dilekçeleri karara bağladı. CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Dr.Ali Pilli, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Dr.Sıla Usar İncirli katıldı.