EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda, bugün saat 13:00’de toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile kabul etti. Buna ilaveten Komite gündeminde bulunan bir diğer gündem maddesi olan “Genel Tarım Sigortası Fonu 2018 Yasa Tasarısı”nı da oy çokluğu ile kabul etti. Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: 40/1982 Sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası uyarınca 2017 Mali Yılı Genel Tarım Sigortası Fonu Bütçe Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Genel Tarım Sigortası Fonu 2018 Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: 40/1982 Sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası uyarınca 2018 Mali Yılı Genel Tarım Sigortası Fonu Bütçe Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin yanısıra Maliye Bakanlığı ve Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un yanısıra CTP Milletvekili Armağan Candan ve UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da katıldı.