EKONOMİ,MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda, bugün saat 11:00’de toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası)Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi çerçevesinde ilgili Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesini tamamlayıp, söz konusu Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile kabul etti. Buna ilaveten Komite gündeminde bulunan aşağıda isimleri açıkça belirtilen 12 adet “Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25’inci Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre île Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Emeklilik Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 31 ’inci Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre île Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 36’ncı Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Öğretmenler Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 53’üncü Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 40’ıncı Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 24’üncü Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 23’üncü Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasımn Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 2 8’inci maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 5. inci Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasımn Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 9’uncu Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen Geçici 8’inci Maddesinin (4)’üncü Fıkrasının Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Sosyal Güvenlik Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 110’uncu Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararnameyi de görüşüp, ilgili Yasa Gücünde Kararnameleri oyçokluğu ile kabul etti. Motorlu Araçlar Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Değiştirilmiş Şekliyle Fasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası uyarınca, bu Yasa amaçları için ısdar edilmiş bir poliçenin, toplu taşıma araçları ve bunun dışında kalan araçlarda tek bir olay sonucu meydana gelen her bir kaza veya zincirleme kazalar için olay başına karşılamakla yükümlü olduğu kişilerin ölümü veya bedensel zarara uğraması ile ilgili yükümlülüklerin, poliçe maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla azami miktarlarının değiştirilmesi, mal zararları ile ilgili azami miktarların ise günümüz koşullarına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla, Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, KKTC Başsavcılığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu, Kuzey Kıbrıs Sigorta Bilgi Merkezi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Sunat Atun, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.