YENİ FAALİYET RAPORLARI
SeneAçıklamaRapor Detayı
2019Dokuzuncu Dönem İkinci Yasama Yılı Hakkında Rapor