En Son Eklenenler
TarihBaşlıkDetayı
06/12/2022112 Acil Sağlık Ve Ambulans Hizmetleri Yasa Tasarısı (İdari Komite)
17/11/2022Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı İle Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin İşbirliği EK PROTOKOL (Hukuk K)
17/11/2022Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı İle Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk K)
17/11/2022SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA TASARISI (MALİYE KOM.)
17/11/2022Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinde Geriye Dönük Borcu Bulunan Tüm Seyrüsefer Ruhsatı Harcı ve Muayene Harcı Ödemelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname (Maliye K)
17/11/2022HAFIZ HÜSEYİN ŞİRAZ (HACER) VAKFI’NA AİT
17/11/2022Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı (İdari K)
11/11/2022Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı (Maliye Kom.)
08/11/2022Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite)
08/11/2022Ambalajlammış Kaynak ve İçme Suyu (Değ)Yasa Tasarısı (Hukuk Kom.)
07/11/2022Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma ile Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
07/11/2022Toprak Ürünleri Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Cetveller)
07/11/2022Toprak Ürünleri Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı
02/11/2022Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi)
31/10/20222023 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI (MALİYE KOM.)