MAKYA 2017 SONUÇ BİLDİRGESİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ve Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi Başkanı olmanın verdiği sorumlulukla, komitemiz ve kurumlarımızın desteği ile hem günümüzde ürettiğimiz hem binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan medeniyetlerin ürettiği kültürel, sanatsal ve düşünsel tüm ürünlerin ortaya çıkarılıp derlenmesi ve çağdaş normlara uygun olarak paylaşılması ve erişebilir olması amacıyla yola çıktık. Bunun için Müze Arşiv ve Kütüphanelerde Yeni Açılımlar ana teması ile gerçekleştirdiğimiz MAKYA Çalıştayını başarı ile sonuçlandırdık.